Bayezid Paşa CamiiKentin kuzeydoğusunda, Kuş Köprüsü yanındaki Beyazıt Paşa Camii Amasya Emiri Bayezid Paşa tarafından 1414 yılında yaptırılmıştır. Ters T plan şemasın sahip, zaviyeli camilerdendir. Son cemaat yerini çevreleyen mermer üzerindeki geometrik süslemeler, en belirgin özelliklerindendir. Son cemaat yerinin üzeri üçgen bingilerle sekizgen bir kaide üzerine oturan 5 kubbe ile örtülüdür.


"Erken devir Osmanlı mimarisinin tabhaneli veya zaviyeli cami plân tipinin güzel bir örneğini temsil etmektedir. Camiye giriş kuzeyde yer alan beş bölümlü son cemaat yerinden yapılmaktadır. Son cemaat yerinin revakları altı kalın paye üzerine oturan beş sivri kalın kemerle beş bölüme ayrılmış ve her birinin üzeri pandantifli ve üçgen intikalli kubbeler ile örtülüdür. Orta kubbenin içi mukarnas ve baklava motifleri ile zengin biçimde süslü iken diğer kubbelerin içleri düz, çarkıfelek ve helezon biçimindedir. Son cemaat yerinin sağ ve solunda birer fıskiyeli havuz bulunur.Plân şemasında giriş kapısı orta mekâna açılmakta, küçük bir geçitten sonra orta eksende ardı ardına gelen ve birbirinden büyük bir kemerle ayrılan iki kubbeli mekâna geçiş yapılmaktadır. Birinci kubbeli mekân mihrabın bulunduğu kubbeli bölümden daha büyük olup kubbesinde aydınlık feneri yer almaktadır. Doğu ve batıda ise esas ibadet mekânına birer kapı ile açılan üzeri kubbe ile örtülü ikişer mekân yer almaktadır. Bu yan mekânların içinde ocak ve ocağın iki yanında alçı süslemeli küçük gözler halinde yapılmış raflar bulunmaktadır. Esas ibadet mekânını üç yönde iki adet, yan mekânlarda iki adet, kuzeyde bir adet pencere aydınlatmaktadır. Alt sıradaki büyük pencerelerin üzerinde sivri kemerli vitray ile yapılmış alçı pencereler bulunmaktadır. Orta kubbenin sekizgen kasnağının her yüzüne birer pencere yerleştirilmiştir. Son cemaat yerindeki kemerler beyaz mermer ve kırmızı taş almaşıklığı ile örülmüş ve kemer aralarına da rozetler yerleştirilmiştir. Revakların dış yüzü mukarnaslı saçaklar ve geometrik süslemeler ile işlenmiş kuşaklar ile süslüdür. İbadete açıktır."
-Naciye Altaş'tan

Fotoğraf


Hiç yorum yok: