Firuz (Horoz) Evliya

Gazi Mahbub Mahallesi Horoz Sokak’ta asıl adı olan Firuz olup zamanla halk dilinde Horoz'a dönüşş olan evliyanın eskiden burada bulunan Horoz Pınarı’nı da yaptıran kişi olduğu anlatılır. Tacettin Ibrahim Camii‘nin doğusunda bulunan kesme taştan insa edilmis Deve Hanı 1949 yılında harabe halinde iken, 1970'li yıllarda Belediye tarafından istimlak edilerek Taceddin Camii‘nin etrafıılmak amacıyla yıkılmıs ve sebze hali yapılmıstır.

Çukur Han diye de anılan bu hanı işleten Hasan Efendi küçük bir çocukken, her gün Horoz Dede türbesinde dua eder, sonra okula gidermiş. Her dua edişinde de, elini mum koyulan kısma sokar oradan para alırmış. Sonra da bu paraları evdeki bir küpün içinde biriktirirmiş. Bir gün babası orada paraları bulmuş. Çocuğun bu paraları bir yerden çaldığınışünerek paraları nereden aldığını sormuş. Küçük Hasan babasına paraları evliyanın oradan aldığını söyleyince, babası sırrı bozulmasın diye çocuğu susturmak istemişse de nafile. O günden sonra bir daha küçük Hasan orada dua okusa da para bulamaz olmuş.

Evliyanın adı Gazi Mahbup Mahallesi’nde bir sokağa verilmiştir.

-Evliyalar Şehri Amasya'dan-

Hiç yorum yok: