Hacı Hızır Efendi

Halveti tarikatının Şemsiyye kolunun kurucusu Ahmed Şemseddin Sivasi’nin (1520-1597) çocukken babası tarafından Zile’den Amasya’ya getirilerek dualarına mazhar olduğu Şeyh Hacı Hızır Efendi Hazretleri Habib Karamani’nin halifelerindendir. Kaynakların kendisinden marifetler ve kerametler sahibi şeklinde bahsettiği zatın muhtemelen XVI. yüzyılın ortalarında vefat ettiği tahmin edilebilir. Amasya Tarihi yazarının vermiş olduğu Mehmed Paşa Tekkesi’nde şeyhlik yapmış zatların isim listesinde yer almadığı göz önünde tutularak Kara Şems’in babasının şeyhi olan Hacı Hızır Efendi’nin şehirde bulunan çok sayıdaki Halveti tekkesinden birinde hizmet vermiş olduğu düşünülebilir.

Hiç yorum yok: