Hüseyin Hüsameddin Yaşar

Tarihçi. (D. 1869, Amasya – Ö. 10 Şubat 1939, İstanbul). Daha çok Amasya Tarihi adlı eserin yazarı olarak tanındı. İlk tahsilini Amasya’da yaptı. 1879 yılında Balcı Mektebine başladı ve hafızlığını tamamladı. 1883’te Rüştiye Mektebine girdi ve 1887’de buradan birincilikle mezun oldu. Rüştiye tahsili sırasında özel hocalardan da ders aldı, Farsça öğrendi. Tahsilini ilerletmek için 1890’da İstanbul’a gitti. Kalenderhâne Medresesinde tahsil gördü. Ayrıca Nakşibendî-Halidî şeyhlerinden Ömer Ziyaeddin-i Dağıstanî’den Zübdetü’l-Buhârî okudu. Mevlevî Ahmed Remzi Efendi’den feraiz dersleri aldı. Değişik beldelerde birçok hocadan ders okudu. Bir ara Şam’da bulundu. 1899’da tekrar İstanbul’a döndü. Medrese icazetini Tokadîzâde Ahmed Nureddin Efendi’den aldı. Vakıflar nezaretinde Arapça mütercimliği yaptı. Köprü, Osmancık, Refahiye gibi beldelerde resmî görevlerle bulundu. 1909’da kurulan Tarîh-i Osmânî Encümeni üyeliği yaptı. Cumhuriyet döneminde Yasar soyadını aldı. Kabri Feriköy mezarlığındadır. ESERLERİ: Amasya Tarihi (Mukaddime cildini hzl. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, 1986), Temel, Vakıf Nezaretinin Tarihçesi ve Nâzırların Terâcim-i Ahvâli, Dîvân-ı Vezâret.

Hiç yorum yok: