Topçu Dede

Vaktiyle eski Çorum yolundan yukarıdaki Şerif Ağa Camisine kadar mezarlık olan Harmanlar Mahallesi Kara Mustafa Paşa Caddesi’nden aşağıya akan bir dere, söğüt ağaçlarının altındaki Topçu Dede’nin kabri ile mezarlığı ayırırdı. Bu dere buradan aşağıya devam ederek Çorum yolunun altından geçen bir kanaldan gürültüyle akarak karşı taraftaki kanlı dereye karışırdı. Daha sonra bu dere, üzeri kapatılarak şimdiki caddeyi oluşturdu. Yörede oturanlar eski zamanlarda her seferberliğe çıkıldığında buradan top sesleri geldiğini anlatırlar. Kuyumcu Tahsin kabrin karşısına ev yaptırmak istediğinde onun rüyasına girerek:

-Önce benim evimi sonra kendi evini yaptır, demiş. Kuyumcu Tahsin'in de buna uyarak onun kabrini yaptırdığını söylerler.

-Evliyalar Şehri Amasya'dan-

Hiç yorum yok: