Ukkaşe Sultan

-Google Earth'den-

Anlatılır ki, Hz. Muhammed’in sahabelerinden Ukkaşe’nin türbesi Hıra (Hırka) Köyündedir. Sahabe Hz. Muhammed’in sırtındaki nübüvvet mührünü Veda Hacc’ında bir vesile ile görür. Peygamberimiz ona hırkasını verir ve, “Rum diyarına giderek halkı dine davet edeceksin” der. O da İslam ordusuyla Kayseri üzerinden Merzifon’a kadar savaşa savaşa gelerek bu günkü Hırka Köyünde şehit düşer. Bir gönül sultanına dönüşen Ukkaşe’nin o gün bu gündür ziyaretçileri eksik olmaz.

Onun Merzifon'a geliş tarihi miladi 681’dir. Hıra köyünün girişindeki mezarlıkda yer alan bu ulu sahabenin kabri, Peygamberimizin sırtındaki mührü öpen Ukkaşe bin Mihsen Hazretleri’ne aittir.

Evliya çelebi buraları ziyaret ettiğinde onun kabrinin varlığından söz eder.

Bayram günleri sabah namazı burada kılınırdı.

Üstünü kapattırmadığından defalarca yapılmış, her seferinde ertesi gün yapılan yer yıkılmıştır. Halk arasında, ‘buraya yedi defa üst üste gelenin hac sevabı alacağı’ inancı meşhurdur. Mehmet Ocak'ın ve Muammer Durak'ın kabir çevresinin düzenlenmesinde büyük hizmetleri dokunmuştur. Türbesinin tamir tarihi 1968dir. Türbenin yanında yer alan bina aşevi olarak hizmet vermektedir. Hükkaşe Sultan Köyün kuruluşundan çok önce Türbesinin olduğu yere gelir ve hırkasını bırakır. O tarihten sonra o mevkinin adı Hırka olarak bilinir ve burada kurulan Köy, Hırka Köyü adını alır. Merzifon’un birçok köyünün adı zamanla değiştiği halde, Hırka Köyü’nün adı değişmemiştir.

Köyün ormanında, yaban hayvanlarından geyikler, ayılar yaşarmış. Geyikler, Hükkaşe Sultan’dan gelip su içerlermiş. Türbesinde bulunan geyik boynuzlarının o zamanlardan kalma olduğuna inanılır.

-Evliyalar Şehri Amasya'dan-

Hiç yorum yok: