Ahmet Efendi

Hattat ve divan sahibi bir şair olan Seybek Yahya’nın oğludur. Bundan dolayı da "Seybek-zâde" diye tanınmıştır. Çeşitli kalemlerde yazı yazmayı "kıbletü'l-küttâb" olarak tavsif edilen Şeyh Hamdullah'tan meşk etmiş, ömrünü Amasya'da geçirmiş ve orada vefat etmiştir. "haz = ظح" tarihinin karşılığı olmak üzere 908/1502 yılının muharreminde tamamladığı Mushaf’ı II. Bayazıt'a hediye eylemiş, o da büyük bir "haz" duyarak bunu kabul edip karşılığında kendisine ihsanda bulunmuştur. Sultan II. Bayazıt vefat edince de bu Mushaf türbesine konulmuştur.

Hiç yorum yok: