İsmail Hami Danişmend

Babası Cebeli Garbi mutasarrıflarından Kamil Paşadır. 1889 yılında Merzifon'da doğdu. Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirdi ayrıca Kollej de France'da okudu. Sivas Kongresi'ne İstanbul delegesi olarak katıldı. Sivas Kongresi sıralarında yayınlanan "İrade-i Milliye" gazetesine Mustafa Kemal Paşa'nın kendisine dikte ettirdiği makaleleri, imzası ile yayınladı. Temsil Heyeti ile birlikte Ankara'ya gelmeyen Danişmend, İstanbul'a gitmiş ve Padişah Hükümeti tarafından Barselona'ya şehbender (konsolos) olarak atanmıştır. Büyük Zafer'den sonra yurda dönmüş ve İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmışsa da beraat etmiştir.

Hiç yorum yok: