İhsaniye Camii


Kargir yapılı cami 11.08.1975 50 tarihinde eski eser
kapsamına alınmıştır. Dikdörtgen plân arz eder. Subasman seviyesine kadar melez
harçla 51 moloz taş duvarlar üzerine ahşap karkastan inşa edilmiştir. Çatı örtüsü
kiremit altı tahtası üzerine kiremitle örtülüdür. Güneyde yarım
silindirik niş halinde mihrap yer alır. Sekiz pencere iç mek3anı aydınlatmaktadır.
Betonarme malzeme ile inşa edilen minarede sıva kaplaması vardır.
Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü yağlı boya ile boyalıdır. İbadete açıktır.

Hiç yorum yok: