Yazıbağları Camii


Basit bir ahşap yapıdan ibaret camiye ahşap kanatlı
kapıdan giriş yapılmaktadır. Esas ibadet mekânı kareye yakın dikdörtgen plânlı ve
üzeri kiremit kaplı çatıyla örtülüdür. Yanları kapalı ve üzeri kiremit kaplı çatıyla örtülü
son cemaat yeri kuzeydedir. Yuvarlak kemerli, dikdörtgen formlu dokuz pencereden
içeriye ışık süzülmektedir. Mihrap, güneyde yarım silindirik niş şeklindedir. Ahşap
minber ve mahfil katına sahiptir. Minaresi yoktur.

Hiç yorum yok: