KanatpınarÜçler, Yediler ve Kırklar ve Kanatpınar
Amasya bölgesindeki en eski yerleşim yerlerinden biri
olan köyde bulunan höyüklerde yapılan incelemede yerleşmede
Erken Tunç Çağı (m.ö. 5500-2000) iskanı olduğu
anlaşılmıştır. Köyde yapılacak kazı çalışmaları ile daha önceki
dönemlere ait bilgi ve bulgulara da rastlanabilecektir.
İlçe merkezine 22 km, il merkezine 30 km uzaklıktadır.
2008 yılı itibarıyla köyde 35 hane mevcut olup 147 kişi yaşamaktadır.
İlçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt, köy içi yolları
stabilizedir. Köy halkı tarım, hayvancılıkla geçinmektedir.
5.458 dekar tarıma elverişli alanda buğday, arpa,
şeker pancarı, ayçiçeği, mısır, üretimi sürdürülmektedir.
Köyde 98 büyükbaş, 160 küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir

Hiç yorum yok: