Mehmet Tektaş


1956 Yılında Samsun-kavak’ta doğdu. 1974 yılında Amasya Kız İlköğretmen Okulundan mezun oldu. İstanbul Bayrampaşa Uluğbey İlkokulu öğretmeni iken 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi sanat tarihi bölümünü bitirdi. Aynı yıl Amasya Lisesi Sanat Tarihi öğretmenliğine, daha sonrada Amasya Müzesi Müdürlüğüne atandı. 1992 yılına kadar bu görevde bulundu. Amasya il Kültür Müdürlüğü’nde şube müdürü, 2006 yılından itibaren de il Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev aldı. 23 Nisan 2007 tarihinde emekli oldu. Öğrencilik yıllarında tanıştığı Ord. Prof. Dr. Süheyl ÜNVER’den aldığı tavsiyelerde 1983 yılında suluboya resim çalışmalarına başladı. Amasya’nın sokaklarını, mimari eserlerini ve bugün olmayan kesimlerin tablolarında belgelendirdi. Ayrıca fotoğraf sanatı ve Türk süsleme sanatları ile yakından ilgilendi. 1985–1994 arası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Meslek Yüksekokulunda güzel sanatlar öğretim elemanı olarak görev aldı. Sonraki yıllarda Amasya eğitim fakültesinde Selçuklu medeniyet tarihi, Arkeoloji ve Sanat tarihi okuttu. Dönemler halinde, ilgili ve yetenekli üniversitelilerle ders dışı özel çalışma grupları oluşturarak Türk Süsleme Sanatlarını yakından tanıma ve yetişmelerini sağlayıcı kurslar düzenledi. 1991 yılında mesleki incelemelerde bulunmak üzere kısa bir süre Özbekistan’ın Semerkant şehrinde bulundu. 1994 yılında Kültür sohbetleri köşesi ile Amasya da yayımlanan Hâkimiyet gazetesinin kadrolarında yer aldı. 1996 yılında hazırladığı proje ile ilde Türk Süsleme Sanatlarının tanıtımı ve yeniden ihya edilmesi yolunda çalışma başlattı. 1997 yılından itibaren Kültür Bakanlığınca ilde açılan tezhip kurslarını yürüttü. Halen Amasya Valiliği Türk Süsleme Sanatları Merkezinde tezhip kursu öğretim elemanı olarak çalışmalarını yürütmektedir. 2005 yılında hazırlanmasına katkıda bulunduğu AB destekli İş-Kur projelerinden “Amasya Restorasyon ve Konservasyon Eğitimi Projesi”nde proje eğitmeni sıfatıyla alçı ve tezyinat atölyelerini yürüttü. 2011 yılında Avrupa Birliği destekli “Restorasyon için nitelikli iş gücü yetiştirilmesi projesi”nde proje eğitmeni olarak görev aldı. T.D.V. İslam Ansiklopedisi ile çeşitli dergilerde Amasya ile ilgili madde ve makaleleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Amerika, Almanya ve Japonya’da; yurt içinde özel kişilerin koleksiyonlarında dia, tezhip, Minyatür, suluboya ve yağlıboya resim dallarında eserleri bulunmaktadır. Eski yapıların süsleme elemanlarının restorasyonu, kalem işi, alçı ve modern vitray uygulamaları ile birlikte, çalışmalarını çok yönlü olarak özel atölyesinde sürdürmektedir.
SERGİ FAALİYETLERİ:
1-Amasya devlet güzel sanatları galerisi – Resim- 1989
2-İst. Beyoğlu Emlakbank sanat galerisi-resim–1990
3-İst. Atatürk Kültür Merkezi Amasya tamimi yıldönümü prog – resim–1990
4-Amasya devlet güzel sanatlar galerisi-resim–1994
5-Amasya devlet güzel sanatlar galerisi-resim–1996
6-Amasya devlet güzel sanatlar galerisi-tezhip–1996
7-Bursa tayyare kültür merkezi-resim–1997
8-Denizli Akbank sanat galerisi-resim–1999
9-Amasya devlet güzel sanatlar galerisi-karma resim–2003
10-Amasya devlet güzel sanatlar galerisi-karma resim–2004
11-Amasya devlet güzel sanatlar galerisi-karma resim–2005
KALEM İŞİ UYGULAMALARI:
1-Amasya merkez Ovasaray köyü camii -2002
2-Amasya merkez Boğa köyü camii şadırvanı–2004
3-Amasya merkez Ziyaret kasabası merkez camii şadırvanı–2007
4-Amasya merkez Sarılar köyü camii şadırvanı–2008
5-Amasya merkez Şehzadeler Müzesi tezyinatı–2008
6-Amasya merkez Tekirdede mescidi ve şadırvanı–2010
7-Amasya merkez İstasyon mevkii Ali Paşa türbesi–2010
VİTRAY UYGULAMALARI:
1-Amasya Merkez Kirazlıdere Mahallesi Camii alçı vitrayları–2004
2-Amasya merkez Ovasaray köyü camii alçı vitrayları–2007
3-Amasya merkez Çakallar As yapı tiffany vitrayları–2009
4-Amasya merkez Atilla Kırbaş evi boyama ve tiffany vitrayları–2009
5-Amasya Orduevi kuaför salonları kapıları boyama vitrayları–2009
6-Fırat kapı teşhir salonu tiffany vitrayları–2010
RESTORASYON ÇALIŞMALARI:
1-Amasya merkez yukarı türbe dergah evi tavan ve şerbetlik restorasyonu-2005
2-Amasya merkez Hatuniye, Ali Kamil Yalçın evi alçı şerbetlik restorasyonu–2009
3-Amasya merkez Hatuniye, Nihat Maden evi alçı şerbetlik restorasyonu–2010
YAYIMLANMIŞ YAZI VE YAYINLARI:
1- Amasya Müzesi-Tercüman-Kervan Kitapçılık-İstanbul. 1982
2- Amasya Kapu Ağası Medresesi-Sanat Dünyamız. Sayı:26. S:9–13 1983
3- Amasya’da Unutulmuş Bir İlk Çağ Kenti-KALEKÖY- Türkiye’miz.
Sayı: 43. S: 18–23 1984
4- Bimarhane(Amasya Darüşşifası)- Türkiye’miz. Sayı:45. S:13–17 1985
5- Amasya’nın Milli Mücadeledeki Yeri Ve Amasya Atatürk Anıtı-
Milli Kültür. Sayı:51. S:15–18. 1985
6- Hazeranlar Konağı-AMASYA- İlgi. Sayı: 40. S:27–29 1985
7- Hazeranlar Konağı-Amasya Turizmi Ve Eski Eserleri Koruma Derneği
Yayını – 1986
8- Amasya’nın Anıtsal Ağaçları-İlgi. Sayı: 56. S:13-15. 1989
9- Amasya Merkez Eski Şamlar Mezarlığı 1986 Kurtarma Kazısı Raporu Belleten. Sayı:205. S:1715–1719. 1989
10- Borabay Gölü-AMASYA- İlgi. Sayı:62. S:18–20. 1990
11-Dünden Bugüne Eski Amasya Evleri- İlgi. Sayı:67. S:20–25. 1991
12- Enderun Camii(Amasya’da Danişmentliler Dönemine Ait Cami)
T.D.V. İslam Ansiklopedisi- Cilt: 11. S:187. 1995
13- Hazeranlar Konağı-(Amasya’da XIX. Yüzyıla Ait Türk Konağı)
T.D.V. İslam Ansiklopedisi- Cilt: 17. S: 121–122. 1998
14- Ana Hatları ile Dünden Bugüne Amasya’da Sanat Hareketleri ve
Günümüzde Yapılan Tezhip Çalışmaları. AMASYA- 2000.
15- Mostar Köprüsünün Restorasyonu ve Mostar’a Ağıt Şiiri Üzerine-Harman-Sayı: 4. S: 3-7 AMASYA 2005
16- Günümüzde Tarihi Mekânların İsimlendirilmesindeki İncelikler Üzerine Bir Tetkik:“ÇİLEHANE CAMİ MİDİR?” Harman Sayı: 5 S: 3–7 AMASYA -2005


1 yorum:

özkan dedi ki...

degerli hocam mehmet tektaşa mesleki ve özel hayatında başarı ve mutluluklar dilerim .
ellerinizden öperim hocam ögrenciniz derya özkan