Amasya Kitapları

Evliyalar Şehri Amasya (pdf)
Suluova Lisesi emekli öğretmenlerinden Abdulhalim Durma’nın kaleme almış olduğu kitap bir sosyal tarih çalışması niteliğinde. İki bölümden oluşan kitap yaklaşık 150 sayfa. Kurtboğan’dan Piri Baba’ya, Garip Hafız’dan Beşir Efendi’ye kadar Amasya ve çevresinde yaşamış evliyaların ele alındığı ilk bölümde tarihi bir sıra göz önünde tutulmaya çalışılmış. İkinci bölümde ise Halvetilik, Mevlevilik, Bektaşilik gibi, Amasya’da görülen tarikatlar hakkında bilgi veriliyor.Kitabın sonuna yerleştirilen kronolojide siyasi olaylar yerine daha çok dini hayatı ifade eden tarihler göze çarpıyor. Kaynakçada, Amasya üzerine yazılmış kitapların dışında üniversitelerdeki lisans ve doktora tezlerine de yer verilmiş. Ayrıca web adreslerinden, internetten de geniş ölçüde faydalanılmış olduğu anlaşılıyor. Kitabın kapağı ise konuya uygun olacak şekilde adeta özenle seçilmiş Amasya fotoğraflarından oluşuyor.
 

Valilik Yayınları

Tarihin Tanığı Amasya : AMASYA (Prestij Kitabı)
Amasya denildiğinde akla ilk gelen, şehrin tarihinin çok eskilere dayandığıdır. Bilimsel araştırmalar sonucu elde edilen bulgulara göre "yedi bin beş yüz" yıldan daha uzunca bir zamandır yerleşim merkezi olarak insanlığa hizmet etmeyi sürdüren bu kent, bu uzun sürecin doğal bir neticesi olarak çok zengin bir kültürel varlığın da sahibidir.
7500 yıllık bir tarihi olan ve bu tarihin izlerini her adımda gözler önüne seren Amasya'nın bütün güzellikleri, "az ama öz söz, çok resim" ilkesi ile bu kitapta toplanmış bulunuyor. Amasya'yı sevenlerin ya da sevdiklerine tanıtmak isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir başucu kitabı.

Yazarı : Derleme
ISBN : 975-585-691-9

Amasya İğne Oyaları
Amasya Kültürünü kitaplaştırarak ölümsüzleştiren Valiliğimizden yeni bir eser. Özellikle de hanımların ilgiyle okuyacağına inandığımız bir kitap.

Yazarı : Canan ORAL
ISBN : 975-585-742-8

Amasya Folkloru
FOLKLOR, terim olarak, halkın kültür ürünlerini; geleneklerini, törelerini, inanışlarını, müziğini, oyunlarını, masallarını, efsanelerini, türkülerini, kullanılan araç ve gereçlerini vb. inceleyen bilimdir. Bir tarih ve kültür kenti olan Amasya’da; halkımızın sosyal yaşamını, sosyal yapısını, gelenek, göreneklerini, örf ve adetlerini, yöresel kıyafetlerini, özel gün ve geceleri kısacası Amasya’ya özgü yaşam biçimini anlatmaya çalıştığımız “Amasya Folkloru” isimli kitabımızın halk bilimi araştırmacılarına ve halk kültürünü tanımak isteyenlere faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

Yazarı : Assiye YANCI
ISBN : 975-585-713-3

Amasya Mutfağı
7500 yıllık mazisiyle bir tarih ve kültür hazinesi olan Amasya'yı tanıtmak, bu zenginliği insanlığın bilgi ve hizmetine sunmak üzere Valilik olarak çok yönlü çalışmalar yürütmekteyiz. Kültürümüzü anlatırken; onda önemli bir yer tutan yemeklerimize değinmeden geçmek olmazdı. Biz de hem damağa hem de dimağa hitap eden birbirinden leziz tariflerin yer aldığı "Amasya Mutfağı"nı kitaplaştırmayı uygun bulduk.

Yazarı : Derleme
ISBN : 975-585-644-7

Tacın Gizemli Şehri : AMASYA (Prestij Kitabı)
"Tacın Gizemli Şehri : AMASYA",
kendi alanlarında uzman olan kişilerden oluşan bir yayın kurulu tarafından hazırlanmıştır.
7500 yıllık bir tarihi olan ve bu tarihin izlerini her adımda gözler önüne seren Amasya'nın bütün güzellikleri, "az ama öz söz, çok resim" ilkesi ile bu kitapta toplanmış bulunuyor. Amasya'yı sevenlerin ya da sevdiklerine tanıtmak isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir başucu kitabı.

Yazarı : Derleme
ISBN : 975-585-240-9

Milli Mücadele Yıllarında Amasya Olaylar-Portreler-Belgeler
Araştırmacı-Yazar Hüseyin Menç’in “Milli Mücadele Yıllarında Amasya” isimli eserinin Genişletilmiş İkinci Baskısı Amasya Valiliği Kültür Yayınları arasında yeniden basıldı. Amasya Valisi Hüseyin POROY’un başlattığı Amasya’nın kültür ve tanıtımına yönelik “Amasya Valiliği Kültür Yayınları” serisine bir halka daha eklenmiş oldu.
Tamamı renkli toplam 570 sayfa olarak basılan eser, Milli Mücadele dönemi olduğu gibi, Milli Mücadele sonrasında şekillenen siyasi, kültürel ve sosyal alanları da içine almakta. 478 fotoğraf ve belge ile desteklenen konularla birlikte okuyucuyu sıkmayan bir sayfa düzenlemesi içinde sunuluşu dikkatleri çekmekte.

Yazarı : Hüseyin MENÇ
ISBN : 975 - 585 - 301 - 4

Amasyalı Ressamlar
“Amasyalı Ressamlar” isimli kitap, Amasya Valiliği Kültür Yayınları arasından çıktı. Büyük boy ve 116 sayfadan ibaret albümde, 21 ressam ile birlikte bu ressamlara ait 60 tablo yer aldı. Kitapta yer alacak isimlerin belirlenmesi için, Amasya’da doğmuş olmak veya çocukluğunun Amasya’da geçmesi şartları ön planda tutulurken bu ressamlara ilave olarak da hayatının bir bölümünü Amasya’da geçirmesi ve Amasya’dan etkilenmesi göz önünde tutuldu. Ayrıca en az bir sergi açmış olması da belirleyici unsurlardan biri oldu.

Yazarı : Derleme
ISBN : 975 - 585 - 317 - 0
Amasya Folkloru
"...İnanıyorum ki; bu durum, Türkiye'nin pek çok yöresinde böyledir. Hal böyle iken araştırmacılara bu kritik noktada, çok büyük görev düşmektedir. İnsanımızın kimi zaman güldürüp, kimi zaman ağlattığı, içinden geldiği gibi söylediği türküleri, masalları, ağıtları, manileri, deyişleri, oyunları, giysileri,... Kısacası Türk folkloru sessizce bize veda ediyor. Düşünün bir kez, bu gün sahip olduğumuz kültürel değerlerimiz olmasaydı, hangi türküyü okuyacak, hangi oyunu oynayacaktık..."


Yazarı : Silvan GÜNEŞ
ISBN : 975 - 585 - 301 - 4
Amasya Müzesi
"Belgeler bize ve geleceğe ışık tutacak önemli verilerdir. Bu ışık bazen bir kitapta, bazen bir kılıçta, bazen bir heykelcikte olabilir. Bu belgelerin günümüze kadar öneminin her devirde sürmesiyle ilişkilidir..."
"Amasya; doğudan, batıya her geçişin M.Ö. 5500'den günümüze her medeniyetin içinde olduğu için, bu zenginliğin sorumluluğunu da taşımalıdır..."
İşte bu sorumlulukla hazırlanan eserin tamamı renkli baskı olup, 144 sayfadan oluşmaktadır.

Yazarı : Arkeolog Ahmet YÜCE
ISBN : 975 - 585 - 409 - 6
Amasya Genelgesi ve Protokolü
Dr. Mehmet KILIÇ tarafından kaleme alınan kitap; tamamı renkli baskı olup 150 sayfadan oluşmaktadır. Üç bölümden oluşan kitapta Cumhuriyetimizin ilk kuruluşunun belgelerine önderlik ve ev sahipliği yapan Amasya'da imzalanan "Amasya Genelgesi" detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

Yazarı : Dr. Mehmet KILIÇ
ISBN : 975 - 585 - 415 - 0
Amasya Kaya Kitabesi
Prof. Dr. Ali YARDIM tarafından kaleme alınan kitap; tamamı renkli baskı ve büyük boy olup 157 sayfadan oluşmaktadır. İki kısımdan oluşan kitapta, Amasya'da bulunan tarihi eserlerdeki eski yazıların geniş bir incelemesi yapılmaktadır.

Yazarı : Prof. Dr. Ali YARDIM
ISBN : 975 - 585 - 412 - 6
Amasya Burmalı Minare Camii Kitabeleri
Prof. Dr. Ali YARDIM tarafından kaleme alınan kitap; tamamı renkli baskı ve büyük boy olup 204 sayfadan oluşmaktadır. Sekiz bölümden oluşan kitapta, Selçuklu Devleti'nin ilk kitabeli eserlerinden biri olma özelliğine sahip olan Burmalı Minare Camii'nin kitabeleri detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Yazarı : Prof. Dr. Ali YARDIM
ISBN : 975 - 585 - 414 - 2
Amasya Belgelerini Yeniden Okumak
Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR tarafından kaleme alınan kitap; siyah beyaz baskı olup 303 sayfadan oluşmaktadır. Onbir bölümden oluşan kitapta, Amasya Tamimi'nin detaylı bir incelemesini bulabilirsiniz.

Yazarı : Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR
ISBN : 975 - 585 - 410 - X
Sabuncuoğlu Şerefeddin
Prof. Dr. Prof. Dr. İlter UZEL tarafından kaleme alınan kitap; tamamı renkli baskı ve büyük boy olup 96 sayfadan oluşmaktadır. Üçr bölümden oluşan kitapta, Fatih Sultan Mehmet döneminin ünlü hekim ve cerrahı olan Sabuncuoğlu Şerefeddin'in hayatı, eserleri, Türk ve dünya tıbbına katkıları ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

Yazarı : Prof. Dr. İlter UZEL
ISBN : 975 - 585 - 413 - 4
2006 Yılı Amasya İli Faaliyet Raporu
"Kamu kurum ve kuruluşlarının yıl boyunca gerçekleştirmiş oldukları faaliyetleri; kamuoyunun izlemesi, değerlendirmesi ve yatırım yapacak girişimcilere rehberlik edecek güvenilir bir kaynak oluşturması amacıyla hazırlanan "Faaliyet Raporları", il strateji planları ile makro düzeyde belirlenecek ulusal stratejiler ve kalkınma planlarının hazırlanmasına, izlenmesine, değerlendirilmesine ve kaynakların rasyonel kullanımına da önemli katkılar sağlamaktadır..."

Yazarı : Derleme
ISBN :
Amasya İli Stratejik Planı 2007-2011
7500 yıllık kültürel ve tarihi birikimi ile zengin kültür ve turizm potansiyeline sahip ilimizin hızlı ve planlı gelişimi için hazırlanmış beş yıllık yol haritası.

Yazarı : Derleme
ISBN :
Amasya İl Özel İdaresi Stratejik Planı 2007-2011
İlimizin kalkınması açısından daha bilinçli bir gelecek oluşturmayı hedefleyen beş yıllık yol haritası.

Yazarı : Derleme
ISBN :
Amasya İli Tarım ve Kırsal Gelişim Strateji Planı 2007-2011
"Amasya İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Planı gerek kamu ve özel sektör gerekse uluslararası yatırım ve hizmet imkanı açısından bir kılavuz niteliğindedir.bu plan, yerel düzeydeki tarımsal planlamanın pratik yapılabilirliğini göstermenin yanında, başvuru kaynağı niteliğinde bir çalışmadır..."

Yazarı : Derleme
ISBN :
Amasya İlinin Doğal Kaynaklar Potansiyeli
"...Sahip olunan doğal kaynakların kapasite ve özelliklerinin bilimsel yöntemlerle belirlenerek; sürdürülebilir, koruma ve kullanma dengesini esas alan, ekosistemle barışık, doğru ve planlı bir şekilde kullanılabilmesi ilkelerinin ortaya ortaya çıkarılması; il, bölge ve ülke ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. "Amasya İlinin Doğal Kaynaklar Potansiyeli" çalışması bu alandaki boşluğu doldurmasının yanında diğer sektörlerdeki bilimsel çalışmalara öncülük etmek gibi bir misyonu da taşımaktadır..."

Yazarı : Dr. M. Emrah AYAZ (Jeo. Yük. Müh.)
N. Sinem KAVAK (Jeo. Müh.)
Müberra ŞAHİN (Jeo. Müh.)
Büşra ÇERİKÇİOĞLU (Jeo. Yük. Müh.)
ISBN :

Hiç yorum yok: