Ergüneş Baba


Amasyanın merkeze bağlı Yassıçal kasabasında yer alan ve kültür varlığı olarak tescil edilmiş bulunan türbede yatan zatın, resmi kayıtlarda ve bir kısım halkın arasında Ergonaş Baba olduğu ileri sürülmekte ise de, esasen Ergonaş Babanın oğlu Seyyid Mustafaya ait olduğu ifade edilir. Yassıçal Belediyesi tarafından felçli hastalara şifa verdiğine inanılan Ergonaş Baba adına her yıl hasat mevsimi sonrasında düzenlenen Erkonaş Baba Kültür ve Sanat Festivalinde pilav pişirilip, halay ve semah gösterileri tertiplenir.

Fakat Seyyid Balinin (Ergonaş Baba), kuruluşu Roma dönemine kadar uzanan ve Amasya ile Niksar’ı birbirine bağlayan yol üzerinde yer almasından dolayı tarihi boyunca önemli görülüp bir ara kırk bin haneye ulaşmış olduğu rivayet edilen Taşova ilçesine bağlı Uluköyde (eski adıyla Sonusa) medfun olduğu ileri sürülür. Anlatıldığına göre Horasan erenlerinden olan (buradaki telaffuzuyla) Ergüneş Babanın, yaşadığı sürece yöre halkını irşad ettiği kabul edilir.

Ergonaş Babanın çocuklarından Seyyid Mehmedin Ordunun Ünye İlçesine bağlı Alan köyünde, diğer bir oğlunun Amasyada merkeze bağlı Uygur kasabasında, bir diğer oğlu ve kızının da Sarımeşe köyünde medfun bulundukları kabul edilir. Ve yine 1855-1940 yılları arasında yaşamış olan Fedayi Babanın da Ergonaş Babanın oğlu Seyyid Mustafanın soyundan geldiği ileri sürülür.

Bugün Uluköyde yaşayan insanlar, sanat tarihçisi Sn.Muzaffer Doğanbaş’ın ileri sürdüğü gibi, Ergüneş Babanın bir alevi olmadığını ve türbesinin de bir Alevi ziyaretgahı olamayacağını, bu durumun tartışma konusu bile yapılmasını doğru bulmadıklarını söylemektedirler. Şüphesiz sadece Sünnilerle Aleviler arasında değil, Müslüman ve Hristiyanlar arasında dahi böyle evliya kabirlerini sahiplenme konusu, Uluköyle sınırlı değil.

-Evliyalar Şehri Amasya'dan-

Hiç yorum yok: