Kuş Baba

Taşova’ya 12 km. uzaklıkta olan, Şahinler (Kuşuf) Köyünde medfun bulunan Kuş Baba’nın aslen Horasanlı olduğu ve Anadolu Selçuklu Devleti dönemlerinde yaşadığı rivayet edilmektedir. Köyün 1200-1250’li yıllarındaki sakinleri Ermeni halkı olup 25 hane idiler. Bu insanlar eğlenceye aşırı düşkünlükleriyle tanınırlardı. Bir defasında köyde düğün yapılmaktadır. Öyle bir düğündür ki bu düğün, çevreyi rahatsız edecek boyutlara erişir. Tam bu sırada Hocasından vazifesini alan Kuş Baba da köye yaklaşmış ve hatta köye gelmiş olacak ki, Ermeniler tarafından eğlence yerine davet edilir. Rahat olması için minderler serilir ve eğlenceleri izleyebileceği bir köşeye oturtulur. Dansözler raks etmekte, içkiler içilmektedir. Kuş Baba eğlencelere katılmaz; köşesinde olanları izlemektedir. Kuş Baba’nın ilgisizliği dikkatleri çekmiş olacak ki, yanına yaklaşanlarca niçin eğlencelere katılmadığı sorulur. Kuş Baba da; “Ben Müslümanım. Dinimizde böyle aşırılıkların yeri yoktur”, diye cevap verir ve orada bulunanları İslamiyet’e davet eder. Kuş Baba’nın Müslüman olduğunu öğrenen Ermeniler; “Ey yabancı!.. Son dileğin nedir?”, derler. Kuş Baba; “Sizi bir kez daha İslamiyetle şereflenmeniz için davet ediyorum” der. “Son dileğime gelince, beni buraya defnedin yeter”, diye ekler. Sonra Ermeniler tarafından vahşice katledilir ve oracığa defnedilir Kuş Baba... Nice zaman sonra Allah’ın gazabına uğrayan bu Ermeniler helak olur giderler. Orada kuş babanın mezarı örme çit ile çevrili olarak yalnız kalır. Uzun zaman sonra o civara yerleşen Müslüman Türk köylüler çalışırlarken, uzun boynuzlu mandalardan birinin boynuzları, Kuş Baba’yı çeviren çite ta- kılarak ters döner. Hayvan biraz huysuzlaşır. Görenler hemen Kuş Baba’nın kabrinin etrafında toplanırlar. Köy eşrafından biri çıkarak; “Burada mübarek bir zat yatıyor olmalı. Bakın, bunun için öküzün boynuzları tersine döndü” der. Orada bulunanlar güzel bir çalışma örneği vererek Kuş Baba türbesini düzenlerler.

1964 yılında mezar kaldırılmış, kabrin etrafı beton mezar taşları ile tutturulmuştur. Örme çit de kaldırılarak yerine duvar ördürülmüştür. Bir harman seri kadar alan oluşturulmuştur. Zaman, zaman bu alanda toplanan köy halkı yağmur duası ve çeşitli afetlerden korunmak için adak gibi ibadetlerini burada yaparlar. Kabrin hemen kuzey-batı tarafına 16 metrekare kadar namazgah olarak üzeri örtülü bir baraka yapılmıştır.

Kuş Baba (Kuş-şuh, Kuş Şeyh, Kuş-şıh, Kuş Dede) Evliyası şu an her yerden gelen ziyaretçilerin uğrak yeridir. Ziyaretçileri, her kesimden ve her yaştan kimselerdir. Özellikle her etkiye ağlayarak tepki gösteren ve aşırı huysuzluk yapan çocuklar Kuş Baba’ya getirilerek ziyaret ettirilir. Ziyaret sonrasında bu çocukların sakinleştiği görülmektedir. Allah’a şükür gayesiyle de ziyaret edilir.

-Evliyalar Şehri Amasya'dan-

Hiç yorum yok: