Mehmet Efendi

Merzifonlu olup künyasi "Mehmed bin Ramazan"dır. Doğum tarihi belli değildir. Hüsn-i hattı önce Şeyh Hamdullah'tan sonra da onun damadı ve halifesi olan Şükrullah Halife'den elde etmiştir. Yaratılıştan Yavuz Sultan Selîm'in saltanatına kadarki olayları topladığı bir tarihi olduğu belirtilmektedir. Tevkîîlikten azledildikten sonra "hattât-ı asr رصع خطاط " terkibinde ifadesini bulan 979/1571 yılının ramazanından önce vefat etmiştir.

Hiç yorum yok: