Mehmet Celaleddin Efendi

Amasyalı bir hattat olan Celalettin Efendi'nin oğludur. Şeyh Hamdullah'ın yeğeni (kız kardeşinin oğlu) dir. Ağabeyi Muhyiddin Efendi de Amasyalı kıymetli bir hattat olarak bu yazımızda yer almaktadır. Anadolu'da hat sanatının tutunup gelişmesinde aziz hizmetleri olan yedi üstad (üstâdân-ı seb'a)dan biri de Mehmet Cemalettin Efendi'dir. Müstakimzâde Süleyman Sadettin, Âlî'nin Menâkıb-ı Hünerverân'da Muhittin Efendi vasfında inşâd ettiği manzumenin ekinde bu hattatımızı da
Karındaşı Cemâlin hattı dahi
Teberrükdür Sıfâhân u Kelîd'e
beytiyle andığını ve seksen sene kadar yaşadığını kaydetmektedir.

Hiç yorum yok: