yolpınar

İlköğretim Okulu


Köyden görünüşSeyyid Necmeddin'in kabri
Seyyid Necmeddin Zaviyesi


Restore edilen Medrese


MedreseEski Hamam
Eski Cami
Selçuklu öncesi yerleşim yerlerinden biri olan köyün bilinen ilk isimleri Hakala/Kağala/Kağla’dır. Köyde Eratna Beyliği döneminden kalma medrese, hamam ve han kalıntısı bulunmaktadır. Akdağ’dan bugünde kullanılan tatlı suyu getirdiği rivayet olunan büyük ulemalardan Seyyid Necmeddin Yahya Efendinin türbesi bulunmaktadır. Köy Osmanlılar açısından tarihi öneme haiz olan Çelebi Mehmed ile Kara Devletşah arasındaki savaşa sahne olmuştur. Osmanlının ilk dönemlerinde Akdağ Nahiyesi’nin merkezi konumunda bulunan Hakala Kasabası daha sonra nahiye olmuştur. Hakala Medrese’si Osmanlılar döneminde önemini korumuş olup devrin önemli şahsiyetlerinin yetiştiği ilim ve irfan yuvası olarak hizmet vermiştir.
İlçe merkezine 13, İl merkezine 16 km uzaklıkta olan Yolpınar’da 2008 yılı itibarıyla köyde 73 hane mevcut olup 271 kişi yaşamaktadır. İlçe merkezi ile bağlantı yolu asfalt yapılmış, köy içi yolları parke döşenmiştir. Köyde bulunan 15 öğrenci Boğazköy İlköğretim Okulu’na taşımalı olarak devam etmektedir. Sağlık ocağı hizmetini sürdürmektedir. Köy halkı tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. 5.842 dekar tarıma elverişli alanda buğday, arpa, soğan, mısır şeker pancarı vb. sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Köyde 217 büyükbaş hayvan bulunmaktadır.
Hakala'da tarihi yapılar (PDF)Hiç yorum yok: