Strabon

(İÖ 64 - İS 23)
Eski Yunan, Coğrafyacı. Antik Dünya hakkındaki coğrafya kitabı ile tanınmıştır.
Amasya'da doğdu, Roma’da, bir başka kaynağa göre de Amasya’da öldü. Klasik Yunan eğitimi gördü.Aristodemos’tan hitabet dersleri aldı. İÖ 44’te öğrenimini sürdürmek amacıyla Roma’ya gitti. Başlangıçta Aristotelesçi görüşleri savunduysa da, sonraları Augustus’un öğretmenlerinden olan Athenodoros’un etkisinde kalarak Stoa Okulu’nun görüşlerini benimsedi. İÖ 31’e değin Roma’da kaldı. İÖ 29’da Yunanistan’ı gezdi.İÖ 28’de Mısır’a gitti.
Roma İmparatorluğunun büyük bir bölümünü dolaşmıştır. Roma ve İskenderiye’de uzun süre kaldı. Olgunluk çağında Historika Hypomnemata (Tarihi Hayıralar) adlı bir yapıt (bugün kayıptır) yazdı.Bu yapıt, 43 cilttir ve Polybios tarihinin bir devamıdır, Korinthos ve Kartaca’nın (İÖ 146) yıkılışından Sezar’ın ölümüne ya da Aksium Savaşına dek süren dönemi kapsar. Yalnız 19 parçası ele geçmiştir. Geographumena veya Gedgraphika (Coğrafya) adlı yapıtının büyük bölümü günümüze kadar gelmiştir. 17 cilttir. Yazar bu yapıtını Yunan ve Roma dünyasının kültürlü kişileri için yazmıştır. En geniş seçmeci düşüncelere yer veren yapıt, Eratosthenes, Hipparkhos’tan ve Epheros, Polybios ve Poseidonios adlı tarihçilerden esinlenmişti. Strabo’un coğrafyası tarihsel bir özellik taşımakla birlikte, insanın, kavimlerin ve imparatorlukların fizik dünya ile olan ilişkilerini de belirtir.Bu özelliğiyle Ptelemaios’un Geographike Aphegesis adlı coğrafyasından üstündür.
-Kenthaber'den-

Hiç yorum yok: