Sadreddin Muhammed Horasani

Bölge sakinleri arasında bu gün Hacı Dede olarak bilinen Amasya velîlerinden Sadreddin Muhammed Horasani’nin yörenin meşhur âlimlerinden Seyyid İbrâhim Hazretlerinin babası olduğu kabul edilir. Amasya'nın Akdağ nâhiyesine bağlı Yenice köyündeki türbesinin yanında yer alan zâviyesinden günümüze hiç bir iz kalmamıştır. Belde belediyesi tarafından 2005’te türbenin çevre düzenlemesi yapılmış olup ziyaretlere açıktır.

-Evliyalar Şehri Amasya'dan-

Hiç yorum yok: