Mehmet Naci Bostancı

Adı Soyadı : Mehmet Naci Bostancı
Doğum Yeri ve Yılı : Amasya / 02.08.1957
Görevi : Öğretim Üyesi
Üniversite/Fakülte/Bölüm : Gazi Üniversitesi /İletişim Fakültesi /Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Ünvanı : Prof. Dr.
Kariyer : 1980 / Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset ve İdare Bölümü / Lisans
1984 / İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve
Sosyal Değişme Bölümü / Yüksek Lisans
1987 / İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve
Sosyal Değişme Bölümü / Doktora
1990 / Uygulamalı Sosyoloji / Doçent
1996 / Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Profesör
Görev Süresi : 24 Ağustos 1984’den bu yana Gazi Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde çalışıyor.
Medeni Hali : Evli, bir çocuk babası
Yabancı Dil : İngilizce

ESERLERİ

Kültür ve Değişme, Damla Yayınevi, İstanbul 1987
Kadrocular, Kültür Bakanlığı, Ankara 1990
Toplum, Kültür ve Siyaset, Vadi Yayınları, Ankara 1995
Cumhuriyet’in Başlangıç Yıllarında Ekonomi ve Siyaset,
Ötüken, İstanbul, 1996
Işığın Gölgesi, (Roman) Ötüken, İstanbul 1996
Siyaset, Medya ve Ötesi, Vadi, Ankara 1998
Bir Kolektif Bilinç Olarak Milliyetçilik, Doğan Kitap, İstanbul 1999
Cumhuriyetimiz, Vadi Yayınları, Ankara 2002
Siyasetin Arka Yüzü, Alternatif, Ankara 2002

Hiç yorum yok: