Seyyid Vakkas Hazretleri

Akınoğlu Kasabasının Tekke Mahallesinde köy mezarlığının orta kısmında yer alan kabrin Seyyid Vakkas Hazretlerine, hemen sağ tarafındaki kabrin de eşine ait olduğu kabul edilir. Kabrin baş tarafında 2 m. uzunluğunda bir sütun yer alır.

Aslen Ürdünlü olup 1245’lerde bölgeye gelip bir zaviye kurmuş olan Seyyid Vakkas’ın burada müderrislik yapıp halka ilim ve irfan yaymış olduğu kabul edilir. 1265’lerde vefat etmiş olduüu ileri sürülen evliyanın kabir ziyaretinde köy halkı topluca yağmur duasında bulunur. Mayıs ayının ilk haftasında bir araya gelen köylüler adeta bir şölen havasında kasabanın en yüksek tepesinde namaz kılıp dua ederler. Kesilen kurban etiyle pilav pişirilir.

Seyyid Vakkas türbesi hakkındaki inanışlar diğer evliya türbeleri hakkındaki inanışlarla benzerlik gösterir. Evliyanın kabri üzerine türbe istemediği, 1930’larda yapılmış olan türbenin herkesin göü önünde yıkılmış olduğu anlatılır. Yine tıpkı Merzifon’daki Uyuşuk Evliyası hakkında anlatıldığı gibi, iki hırsızın Seyyid Vakkas Türbesini soymaya geldikleri, dışarı çıkacakları zaman kapının ortadan kalkmış olduğunu görerek dehşete düştükleri, sonra yaptıkları hatayı anlayıp pişman olarak tevbe ettikleri, ancak bundan sonra kapının ortaya çıktığı anlatılır.

-Evliyalar Şehri Amasya'dan-

Hiç yorum yok: