TAŞOVA

Tarihçe
Taşova tarihi M.Ö. 5000 yıllarına dayanan bir yerleşim birimi olup, Cumhuriyet döneminde (1944 yılına kadar) Tokat İli Erbaa ilçesine bağlı “Yemişen Bükü” köyü iken Bakanlar Kurulunun 04.08.1944 gün ve 4448 sayılı kararı ile ilçe olmuş, 1953 yılında Tokat İlinden ayrılarak Amasya’ya bağlanmıştır.
Coğrafi Yapı ve Ulaşım
İlçe, doğuda Koyulhisar'dan başlayarak Reşadiye, Niksar, Erbaa gibi önemli büyük ilçeleri içine alan çok verimli bir ovanın batısındadır. Yüzölçümü 1.051 Km² olup, ilçe merkezinde rakım 230 m.dir (En düşük rakım Karlık Deresinin Yeşilırmak ile birleştiği yer 170 m., en yüksek rakım ise Esençay kasabasının güneyinde bulunan Cami Tepesi 1.950 m.). İlçe, Amasya’ya 50 Km, Samsun’a 120 Km mesafededir.
İlçenin en önemli akarsuyu İlçe merkezinden geçmekte olan Yeşilırmak’tır.Bunun yanı sıra Yeşilırmağı besleyen Akınoğlu, Boraboy, Destek ve Dutluk çayları mevcut olup, bir krater gölü olan Boraboy Gölü turistik öneme haizdir. Ayrıca Esençay, Destek, Uluköy Kasabaları ile Kırkharman ve Kızgüldüren köylerinde sulama amaçlı olarak yapılmış göletler mevcuttur.
İlçede geçiş bölgesi iklimi (Mikroklima) egemen olup,genellikle ılıman olan iklim bazen Karadeniz, bazen de İç Anadolu’ nun karasal iklim niteliğini gösterir.Yazları kurak ve sıcak, kışları ilçe merkezinde ılımlı ve yağışlı, yüksek kesimlerde soğuk ve yağışlı geçer. Ayrıca ilçe topraklarının % 52 si ormanlarla kaplıdır.
İlçeden, Yeşilırmak nehrinin sağ şeridini takiben Amasya, Erzincan, Erzurum, üzerinden uluslararası transit taşımacılık amaçlı devlet karayolu geçmekte olup, yılın her mevsiminde ulaşıma açıktır. Ayrıca ilçenin Samsun'a bağlantısını sağlayan ve tamamen asfalt olan Taşova-Ladik-Samsun il yolu bulunmaktadır.
İlçeye bağlı 10 kasaba yolunun tamamı asfalttır. Bazı mezralar hariç tüm köy yolları yapılmış ve hizmete açık durumdadır.
Nüfus ve İdari Yapı
2000 yılı nüfus sayımlarına göre ilçe merkezi 15.556, belde ve köyler 41.494 olmak üzere 57.050 nüfus mevcuttur.
İlçede 10 belde 48 köy ve 71 mezra bulunmaktadır.
Ekonomik ve Sosyal Durum
İlçeye hakim olan tarım ekonomisi genellikle sosyal yaşantıyı da kendine bağımlı olarak belirlemiştir. Refah seviyesine paralel olarak ilçe merkezi ve ova kesimindeki beldelerde yaşayan halkın sosyal yaşam düzeyi gelişmiş olmasına rağmen, orman köylerinde tersi bir durum söz konusudur.
İlçede 8.800 Hektar Sulu, 30.412 Hektar kuru olmak üzere 39.212 Hektar tarım arazisi kullanılmaktadır. Yeşilırmak ve kollarının sulamakta olduğu alivyonlu ve verimli topraklarda özel iklim koşullarını gerektirenler dışında hemen her türlü ürün yetiştirilmektedir.
İlçede yetiştirilen en önemli tarım ürünlerinin başında , endüstriyel bitkilerden olan Tütün, Şeker Pancarı ve Haşhaş gelmekte olup, Bamya ve Soğan ise ilçe adı ile özdeşleşmiş durumdadır. Bunların dışında, Buğday, Arpa, Mısır, Nohut, Mercimek, Ayçiçeği, Fasülye gibi ürünler de bol miktarda yetiştirilmektedir. Özellikle Son yıllarda Sebzecilik, Meyvecilik ve Bağcılığa büyükönem verilmektedir.
İlçe, bitki florası ve iklim şartlarının uygunluğu nedeniyle her cins hayvanın yetiştirilmesine uygundur. 2003 yılı verilerine göre ilçede 13.402 adet büyükbaş hayvan, 33.750 adet küçükbaş hayvan mevcuttur.
Kalkınmada öncelikli bölge kapsamında olan ilçemizde sanayiye yönelik tesislerin kurulması çalışmaları hızla devam etmekte olup, ilçede 136 işçinin çalışmakta olduğu Tekel Yaprak ve Tütün İşletme Müdürlüğü ile 1 Çeltik, 1 Mobilya, 1 Yem ve 3 Un Fabrikası mevcuttur.
İlçe merkezinde içme suyu ve kanalizasyon yeterli olmasına rağmen , 4 belde ve 34 köyde özellikle yaz aylarında içme suyu sıkıntısı çekilmektedir.10 kasaba ve 17 köyde kanalizasyon şebekeleri tamamlanmış vaziyettedir. Elektriksiz ve telefonsuz yerleşim merkezi bulunmamaktadır.
Eğitim, Kültür ve Sağlık
Örgün eğitim kurumu olarak bir Anadolu Lisesi, bir Genel lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Lise dahil), bir Sağlık Meslek Lisesi, bir İmam Hatip Lisesi ve bir Çok Proğramlı Lise olmak üzere 5 lise, İlçe merkezinde 5 İlköğretim (YİBO dahil), 11’i köy ve kasabalarda olmak üzere 16 İlköğretim Okulu bulunmaktadır. Köylerde 19 İlköğretim Okulu mevcuttur.
İlçede 500 kişilik Kapalı Spor Salonu, bir Stadyum ve bir Halı Saha mevcuttur. Ayrıca Akınoğlu, Alpaslan, Boraboy, Çaydibi ve Uluköy beldelerinde birer semt spor sahaları bulunmaktadır.
İlçe merkezinde 50 yataklı Devlet Hastanesi, bir Sağlık Ocağı ile bir Verem Savaş Dispanseri, Akınoğlu, Alpaslan, Belevi, Çaydibi, Destek, Esençay, Boraboy, Özbaraklı ve Uluköy beldelerinde olmak üzere 9 adet Sağlık Ocağı ve 16 köyde Sağlık Evi bulunmaktadır.
Tarihi Değerler
Baraklı Kalesi

Taşova İlçesi Özbaraklı Beldesi’nin güneyinde, yaklaşık 2 km uzaklıktadır. Romalılar döneminde, bölgeden geçen kervan yolunun güvenliğini sağlamak üzere inşa edilmiş küçük bir garnizondur. Moloz taş ve kireç harçtan yapılmış, gözetleme kulesi ve sur duvarları bulunmaktadır.

Ünlü Kişiler

Ergüneş Baba

Kuş Baba

Beşir Efendi

Çal Baba

Çamlı Evliya

Geydoğan Evliyası

Seyyid Vakkas Hazretleri

Şeyh Mehmed Abdal

Hiç yorum yok: